Orescom.net
spojte
pomôžte
zapojte
vytvorte
sledujte
využívajte
zdieľajte
učte
zmeňte
Spojte sa so svojou rodinou, priateľmi, známymi a ľudmi z Vášho okolia.
Pomáhajte si navzájom požičiavaním tovaru a služieb.
Zapojte sa do dobrovoľnej činnosti pre občianske združenia a neziskové organizácie.
Vytvorte projekt, ktorý pomôže Vám a ľuďom, kde žijete.
Sledujte hlasovania Vami volených zástupcov.
Využívajte alternatívne platidlá, ako čas, záplaty.
Zdieľajte Vaše vedomosti a získavajte nové.
Učte sa na Vašej minulosti.
Zmeňte k lepšiemu ten malý kúsok zeme, kde žijete.
Registrovaných: 36 / Online: 0
Princípy
1. Základný princíp
Každý má právo na dôstojný život, ale aj povinnosť podieľať sa na chode spoločnosti.
2. Jeden svet
Portál www.orescom.net presahuje geografické a národné hranice a je prístupný pre každého.
3. Základné pravidlá
Každý musí dodržiavať princípy, práva a povinnosti.
4. Sloboda názoru, zdieľania a spájania
Každý má právo vyjadriť svoj názor, zdieľať akékoľvek informácie a spájať sa za účelom spolupráce.
5. Vlastníctvo a kontrola informácií
Každý má právo vlastniť informácie. Ma právo rozhodnúť, s kým a akou formou bude zdieľať tieto informácie.
6. Slobodný tok informácií
Každý má právo na slobodný prístupu k informáciám.
7. Slobodný tok tovaru a služieb
Každý má právo slobodne sa rozhodnúť, s kým a akým spôsobom vymení svoj tovar a služby.
8. Znalosti a vedomosti
Každý má právo šíriť svoje znalosti a učiť sa novým vedomostiam.
9. Právo hlasovať
Každý má právo hlasovať o všetkom, čo sa ho týka.
10. Ekonomika
Každý má právo rozhodovať o peniazoch, ktoré vloží do systému.
11. Bezplatné používanie
Registrácia a používanie portálu je bezplatné a stále bude.
12. Transparentnosť
www.orescom.net verejne sprístupňuje informácie o svojej činnosti.

Kontakt
Copyright 2018 © Zdenko Bobovský | Všetky práva vyhradené | Posledná aktualizácia 12.1.2017
Zobrazenie stránky dnes: 23x
Za 7 dní: 1037x