Orescom.net - Simona Béresová
spojte
pomôžte
zapojte
vytvorte
sledujte
využívajte
zdieľajte
učte
zmeňte
Spojte sa so svojou rodinou, priateľmi, známymi a ľudmi z Vášho okolia.
Pomáhajte si navzájom požičiavaním tovaru a služieb.
Zapojte sa do dobrovoľnej činnosti pre občianske združenia a neziskové organizácie.
Vytvorte projekt, ktorý pomôže Vám a ľuďom, kde žijete.
Sledujte hlasovania Vami volených zástupcov.
Využívajte alternatívne platidlá, ako čas, záplaty.
Zdieľajte Vaše vedomosti a získavajte nové.
Učte sa na Vašej minulosti.
Zmeňte k lepšiemu ten malý kúsok zeme, kde žijete.
Registrovaných: 36 / Online: 0
Simona Béresová
7 21 1
Reg. od: 20.01.2014
Počet odberateľov: 8
príspevky
Fotoalbumy
Amatér
4
The World in My Eyes
25
DIY from me :)
12
Kontakt
Copyright 2017 © Zdenko Bobovský | Všetky práva vyhradené | Posledná aktualizácia 12.1.2017
Zobrazenie stránky dnes: 40x
Za 7 dní: 626x